Category: travel news

Oct 21

บ้านไร่ไผ่งาม

หมู่บ้านผลิตผ้าฝ้ายทอมือแบบโบราณที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเชียงใหม่ ซึ่งความร่มรื่นใต้เงาต้นไผ่ที่เรียงราย สองข้างทางไปตาม ถนนทางเข้าหมู่บ้าน ทำให้ที่นี่มีความสวยงามสมชื่อบ้านไร่ไผ่งามเลยทีเดียว

Continue reading »

Oct 12

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งแห่งเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับ 8 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกทั้งยังเป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย เดิมทีเขื่อนแห่งนี้มีชื่อว่าเขื่อนยันฮี ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า เขื่อนภูมิพล

Continue reading »